Service og drift

-hovedmål er å yte gode tjenester

Fauske kommune har som hovedmål å yte gode tjenester for kommunens innbyggere. Det stiller krav til service og tilgjengelighet. For å sikre dette mener Fauske Arbeiderparti at det er viktig å ha fokus på tilgjengelighet og universell utforming, og ved å benytte ulike informasjonsveier og informasjonsmetoder.

 

Samfunnet er i stadig endring, og det er behov for omstilling for å møte nye utfordringer. Kommunen må ha en organisasjonsstruktur som gir rom for fleksibilitet, og ansatte med riktig kompetanse og vilje til omstilling.

 

Fauske Arbeiderparti vil jobbe for at kommunen skal føre en arbeidsgiverpolitikk som tar hensyn til de utfordringene som ligger i de ulike livsfaser gjennom å legge til rette for fleksible arbeidstidsordninger.

 

Fauske Arbeiderparti vil:

 - at Fauske kommune skal være en serviceinnstilt og effektiv organisasjon

- fremme tilgjengelighet og universell utforming i alle deler av tjenestetilbudet

- sørge for samlokalisering av tjenester i kommunale bygg der dette er hensiktsmessig

- sørge for at kommunale bygg blir vedlikeholdt på en god måte, og ved renovering sikre universell adkomst

- ikke privatisere de tekniske tjenestene 

- reduserer bruk av vikarbyrå

 

Vi vil derfor jobbe for at Fauske kommune skal:

 - være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass

- videreføre en målrettet rekruttering av viktig og riktig kompetanse 

- ta inn flere lærlinger i egen organisasjon, minimum 20 stykker 

- legge til rette for videre faglig utvikling

- redusere deltidsarbeid og legge til rette for 100 % stillinger

- fremme likestilling gjennom fleksibilitet og vilje til tilrettelegging

 


Er du enig med Fauske Arbeiderparti om Service og drift?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker