Innledning

Fauske Arbeiderparti Sterkere fellesskap - Sterkere Fauske

Fauske Arbeiderparti bygger sin politikk på sosialdemokratiske grunnverdier: verdier om frihet for den enkelte, solidarisk fordelingspolitikk og like muligheter for alle. Vi ønsker å skape et samfunn der det økonomiske, sosiale og kulturelle liv bygger på disse verdiene.

 

Vår politikk vil være preget av gode og framtidsrettede fellesskapsløsninger. Målet er å føre en politikk som tar vare på våre innbyggere, i alle livets faser.

I praktisk politikk må vi prioritere, og det som prioriteres må være tilpasset kommunens økonomiske fundament. Vi lover å ha fokus på god økonomisk planlegging og god politisk styring.

 

Framtida vil kreve evne til nytenking og endring knyttet til fornyelse i Fauske kommune.

Vi vil opprettholde og bruke trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og ansatte for å gi våre innbyggere en best mulig kommunale tjenestene.

 

Samfunnet er i stadig utvikling og derfor er det viktig at de offentlige velferdstjenestene følger etter. Det er grunnen til at Arbeiderpartiet fortsatt vil ha en sterk offentlig sektor som tar tak i folks behov og fordeler de offentlige ressursene slik at også de svakeste i samfunnet får en bedre hverdag.

 

Klimaet er i endring. Dette vil gi oss klimautfordringer som vi må forberede oss på, og tilpasse oss til. Både nasjonalt og lokalt må vi derfor ta et ansvar for løsninger som kan bidra til framtidsrettet klimaomstilling.

 

Vi håper vårt program er i samsvar med dine verdier, og oppfatning av hvilken politikk som er til beste for hele fauskesamfunnet.

 


Er du enig med Fauske Arbeiderparti om Innledning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker