Næring

-forutsigbare og gode rammevilkår

Næringsutvikling er en viktig oppgave for Fauske Arbeiderparti. Vi må skape for å ha noe å dele, og finansieringen av fremtidens velferd betinger en positiv utvikling av alle næringer. Gode arenaer for samarbeid mellom næringsliv, organisasjoner og kommune vil gi effekter som kan skape nye, og ivareta eksisterende arbeidsplasser.

 

Den demografiske utviklingen og bosettingsmønsteret stiller også nye krav til næringsutvikling og arbeidskraft. Utviklingen av et framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv også i vår kommune er derfor avgjørende for å kunne opprettholde det sterke velferdssamfunnet vårt.

 

For å stimulere til vekst og innovasjon må vi sørge for at bedrifter og gründere møter hensiktsmessige krav og velvillighet i kommunen. Fauske Arbeiderparti vil være en pådriver mot staten for å sikre forutsigbare og gode rammevilkår for næringslivet. Vi vil gjennom politisk arbeid påse at Fauske kommune er en god tilrettelegger for nyetableringer i kommunen.

 

Fauske Arbeiderparti vil:

- tilrettelegge areal for næringsvirksomhet, og markedsføre dette utad

- jobbe aktivt for at naturressurser i kommunen i form av metaller og mineraler skal utvinnes og foredles i Fauske kommune

- støtte arbeidet med etablering av Sjunkhatten folkehøgskole lokalt og påvirke nasjonalt

- arbeide for at vi også i fremtiden skal ha en bærekraftig akvakultur, samt land- og skogbruksnæring i Fauske kommune

- utvikling av turisme i kommunen, spesielt i Sulitjelma og Sjunkhatten (nasjonalpark)

- være åpen for samarbeid over kommunegrenser for å få kompetansebedrifter til å etablere seg i Salten

- føre en politikk som sørger for tilstrekkelig antall lærlingeplasser på kommunens prosjekter

- arbeid for at kommunen stiller seriøsitetskrav i anbud og innkjøp, noe som er viktig for å forhindre sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet

- være pådrivere for videre utvidelse av godsterminal og transittlager

 


Er du enig med Fauske Arbeiderparti om Næring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker