Miljø og infrastruktur

-godt miljø med et rikt naturmangfold

For at fremtidens generasjoner skal leve i et godt miljø med et rikt naturmangfold må hensynet til miljøet være gjennomgripende i alt vi foretar oss. Dette skal Fauske Arbeiderparti jobbe for også i neste periode, og vi vil bidra til økt bevissthet rundt miljøvennlig arbeid i alle ledd.

 

Vi har fantastisk natur rundt oss i hele kommunen, og friluftsliv har stor egenverdi for den enkelte, og gir god folkehelse. Vi må legge til rette for at naturopplevelser er tilgjengelige for alle i sitt nærmiljø, og at det er rent og ryddig der vi ferdes.

 

Fauske Arbeiderparti vil også i kommende periode ha fokus på en bedre infrastruktur, gjennom å bedre standarden på de kommunale veiene, trygge skoleveier, flere gang- og sykkelstier, jobbe for at innbyggerne kan få mulighet til å koble seg på høyhastighets datatilkobling, og utbygging av mobilnett der det ikke er per i dag, spesielt i forbindelse med riksvei 830 for å ivareta sikkerheten.

 

Fauske Arbeiderparti vil:

- bidra til å skape gode holdninger for arbeid med miljø og klima 

- legge til rette for bruk av friluftslivsområder i hele kommunen 

-fortsatt jobbe for utbedret mobilnettet i hele kommunen slik at alle i kommunen har mobildekning

-arbeide for at kultivering av skog og kulturlandskap blir godt ivaretatt og gjennomført

-sørge for å fortsette satsingen med å ruste opp de kommunale veiene, utbygging av gang- og sykkelstier og bytte til led-lys langs de kommunale veiene

-vedta ny trasé for E6 utenfor Fauske sentrum

 


Er du enig med Fauske Arbeiderparti om Miljø og infrastruktur?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker