Kultur for alle

-et blomstrende idretts- og kulturliv og en sterk frivillighetskultur

For Fauske arbeiderparti er det viktig at vi både har noe å leve av og at vi har noe å leve for. Aktive innbyggere er grunnlaget for et levende lokaldemokrati.

Gjennom frivillig arbeid og et mangfoldig kulturliv skapes møteplasser for alle

kommunens innbyggere. Sammen utvikler vi fellesskap hvor vi lærer av hverandre og skaper gode nettverk.

Kultur- og idrettstilbudet på Fauske skal være for alle, ikke for de få. Et blomstrende idretts- og kulturliv og en sterk frivillighetskultur gjør Fauske til en god kommune å leve i, og er viktig for framtida.

Barn og unge skal ha mulighet til en meningsfull fritid på Fauske som gir rom for å utvikle ferdigheter og selvtillit. Vi vil skape bedre rammer for ungdomskultur og støtte nye og spennende prosjekter skapt av ungdom selv.

 

Fauske Arbeiderparti vil:

 - legge til rette for videreutvikling av kulturtilbud i hele Fauske kommune

- fortsatt gratis leie av lokaler til aktiviteter for barn og unge

- jobbe for å gi tilbud om plass i kulturskolen til alle barn som ønsker det 

- samarbeide med andre aktører for videreutvikling av sentrum

- være en støttespiller for store kultur- og idrettsarrangement

- være en pådriver for å sikre et godt innhold i kulturhus, et kulturhus for alle

- ha åpent basseng hele året

 


Er du enig med Fauske Arbeiderparti om Kultur for alle?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker