Barn og unge – kunnskap og trygghet for alle

-god og inkluderende skole


Barn og unge – kunnskap og trygghet for alle.

 

Fauske Arbeiderparti mener at en god og inkluderende skole er avgjørende for en god oppvekst. Målsettingen er en mangfoldig fellesskole. Hvert menneske er unikt og skal møtes av en skole som forstår og tar vare på deres individuelle ferdigheter og ulike utgangspunkt.

 

Vi ønsker en skole der hver enkelt elev læres opp til å ta ansvar både for sin egen læring og for andre elever. Samarbeid og fellesskap står ikke i motsetning til at hver enkelt skal få utviklet sine talent.

 

Fellesskolen er viktig for fortsatt å kunne ivareta en sterk og god offentlig skole med et likeverdig tilbud for alle. Den enkelte families privatøkonomi skal ikke ha betydning for hvilke muligheter barn og unge skal ha. Fauske Arbeiderparti mener elevene trenger forutsigbarhet, struktur og trygghet i undervisningen, dette oppnås med god klasseledelse og at lærere får være lærere.

 

Fauske Arbeiderparti vil ha en god og kvalifisert bemanning i de kommunale barnehagene. Barnas behov for kontakt med og hjelp/veiledning av voksne er så viktig at bemanningen i enhetene er avgjørende.

 

I dag er det altfor mange ungdommer som ikke fullfører videregående skole. For å hindre frafall må forebyggingen begynne så tidlig som mulig. Fauske Arbeiderparti vil tilrettelegge for mer praktisk læringog at enkeltelever kan ha muligheten for arbeidspraksis i det ordinære arbeidslivet og samtidig gå på skolen.

 

Fauske Arbeiderparti vil:

 

- styrke arbeidet med å kartlegge og avklare våre barns utfordringer med tidlig innsats i barnehage og skole

- la lærer være lærer

- lik læring i kommunens oppvekstsentre 

- lese, skrive og regnegaranti

- fortsette arbeidet mot mobbing, med spesielt søkelys på nettmobbing

- sikre full barnehagedekning

- sørge for trygg skolevei

- videreutvikle samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole for å forebygge frafall

- styrke helsesøster-/helsebrortilbudet i skolene 

- jobbe for frokost til elever i ungdomsskolen

 
Er du enig med Fauske Arbeiderparti om Barn og unge – kunnskap og trygghet for alle?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker